Széchenyi 2020 Operatív Programok véleményezése

2013. augusztus 9. péntek, 14:30
Széchenyi 2020 Operatív Programok véleményezése

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása
 1. Ahogyan az anyagok önmagukat meghatározzák, előzetes társadalmasítást szolgálnak, ennek megfelelően a tartalmuk még további kifejtésre, részletezésre vár, jelenleg inkább az elképzelések, javaslatok összefoglalását tartalmazzák, nem látható a különböző programok közötti összefüggés, a részletes indoklások, számadatok stb. Ezek a megjegyzések az anyagban is szerepelnek, indikatívnak jelzett felsorolások, terjedelmi korlátok szerepelnek benne. Így a részletes elemzésnek korlátozott a lehetősége. Az alapvető célok megfelelőek, a felsorolt problémák, fejlesztési területek valóban léteznek és megoldandóak.
 2. GINOP 19. oldal 4. Intézkedés:
  A 4. Intézkedés megvalósításához: (Egész életen át tartó tanulás, duális szakképzés, felnőttképzés, közfoglalkoztatottak képzése) javasoljuk az MKIK és BKIK javaslatának megfontolását egy országos hatókörű felnöttképzési hálózat kialakításáról, a részletes projektjavaslat elérhető az MKIK Informatikai kollégiumánál. Fontosnak tartanánk, hogy a digitális felzárkóztatást és kompetencia fejlesztést a KKV-k és a lakosság körében is egy centralizált de az ország minden hátrányos helyzetű régiójában is elérhető szerevezet koordinálja és felügyelje a társadalmi célok megvalósulását.
 3. Ami általánosságban átgondolandó, az éppen a sokféle célból fakad, a programokban nagyon nagy a konkrét beavatkozások száma. Sok esetben kritikaként merült fel a pályázati rendszerrel szemben, hogy nagyon sok pályázat, konstrukció van, ezekben a tervezetekben ez szintén előfordul, pl. csak a GINOP 3. Informatikai fejlesztések prioritásban 5 intézkedés és 23 beavatkozás van, vagy a pénzügyi alapokból 10-et sorolnak fel, és ezeket a felsorolásokat az anyag nem is teljes körűként határozza meg, még bővülhetnek.
 4. Nagy kockázatot jelent, hogy a TOP megyei szintű tervezési folyamata hogyan lesz összehangolva a többi OP-val és egymással, ha erre nem lesz megfelelő megoldás, akkor a fejlesztések nem állnak össze valódi fejlesztési programmá, hanem szétaprózzák a forrásokat, nem fogják elérni a szükséges kritikus tömeget. Lehet, hogy erre megvan a megoldás, ezekből az előzetes anyagokból még nem látható mélységében, hogyan történik ez.
 5. Az IKT iparág szempontjából meghatározó, hogy a kreatív iparág és gazdaság a GINOP-ban a 4. prioritásban jeleni meg, ahol az egészségügyi fejlesztések, szociális gazdaság stb. jelenik meg, eszerint a kreatív gazdaságot inkább ehhez kapcsolják. A világszerte meghatározó és egyre növekvő jelentőségű, IKT alapú kreatív iparágak (pl. játékfejlesztés, tartalomfejlesztés) a speciális helyzetük és igényeik miatt eddig sok esetben kimaradtak a fejlesztési lehetőségekből, fontos, hogy most végre a fontosságuknak megfelelő szerepet kapjanak. Így indokolt lenne az IKT prioritástengelyben is megjeleníteni a kreatív iparágat, mint fejlesztendő területet, saját beavatkozással a speciális igények miatt.
 6. Tekintettel az IKT ágazat kritikus szerepére a magyar gazdaság teljesítményében (pl. szinte csak ez az iparág tudott növekedést mutatni a 2008-ban kezdődött válság évei alatt és az egyik legjelentősebb foglalkoztató), indokolt a jelenlegi 10 százalékos (ez a legkisebb arány az OP-n belül a szakmai prioritások között, így nincsen arányban az IKT fontosságával a teljes gazdaságban) forrásarány növelése az IKT tényleges gazdasági szerepéhez és folyamatosan növekvő fontosságához igazodva.
 7. A GINOP-ban a K+F+I a 2. Tudásgazdaság fejlesztése prioritásban jelenik meg. A Tudásgazdaság azonban a K+F-nél több, és igen szoros kapcsolatban áll az IKT-val, ami a 3. prioritás az anyagban. Kiemelten fontos lesz a tervezés során arra figyelni, hogy a két prioritás megfelelően kiegészítse egymást annak érdekében, hogy a K+F valóban a tudásgazdaságot szolgálja, Véleményünk szerint egyébként a Tudásgazdaság prioritás fejlesztéseinek felsorolása alapján szintén átgondolandó, hogy a felsorolt és elvárt eredmények mennyire állnak összhangban a prioritás 18 %-os arányával. Megfontolandó, hogy a Tudásgazdaság prioritásról kisebb mértékben az IKT fejlesztésekhez kerüljön néhány százalék forrás, figyelembe véve a két terület közötti átfedéseket illetve az IKT nemzetgazdasági szerepének fontosságát.
 8. GINOP 12. oldal 3.6 beavatkozás:
  Az Informatikai biztonság, hálózatbiztonság javítása a kormányzatban beavatkozáshoz javasoljuk a közszféra elektronikus információs rendszerek biztonságának oktatási-kutatási környezetének kialakítását. Javasoljuk a közszféra elektronikus információs rendszereinek biztonságával kapcsolatos K+F+I+O kapacitások egységes rendszerben történő kezelését, oktatási környezet kialakítását. Részletes projektterv rendelkezésre áll, amennyiben szükséges.