Sajtóközlemény - internetadóval kapcsolatos állásfoglalás

2014. október 22. szerda, 14:34

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása
Az Informatika a Társadalomért Egyesület “Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló törvény 18. a távközlési adóról szóló 2012. évi LVI. törvény módosításáról” szóló részével kapcsolatban az alábbi közle- ményt adja ki:

Az internet használata, a digitális írástudók száma, az internetes gazdaság fejlettsége alapvetően befolyásolja hazánk versenyképességét. Az internet használatának megadóztatása hátrányosan érinti az egyre inkább internetre épülő világunkat, közvetlen és közvetett negatív hatásai számottevőek lehetnek. Az internetadó olyan kényszermegoldások alkalmazására késztetheti a lakosságot és a vállalkozásokat, amelyek visszavetik magát az internethasználatot, az elmúlt években elterjedt hatékony technológiákat, valamint a magas hozzáadott értékű szolgáltatások igénybevételét és így azok kiépülését.

A tervezet ellentmond a kormányzat által kitűzött fejlesztési célokkal is. A Széchenyi 2020 Program alapvető célja az internetre épülő, vagy azt szervesen használó vállalkozások fejlődésének, a digitális kompetenciák fejlesztésének elősegítése, amelyet az internetadó bevezetése egyértelműen hátráltat.

Az Informatika a Társadalomért Egyesület a megismert szabályozás-tervezetet mind társadalmi mind gazdasági szempontból hátrányosnak találja, ezért elfogadásra nem javasolja.

Budapest, 2014. október 22.

Soltész Attila elnök
Informatika a Társadalomért Egyesület