Tízmilliárdok informatikai fejlesztésekre a kkv-knak 2013-ig

2011. április 11. hétfő, 02:00 • infoter.eu
Új pályázatok adnak esélyt a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak infokommunikációs hátterük fejlesztésére. Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) néhány már most is nyitott, illetve hamarosan induló pályázati konstrukciói e célra több tízmilliárdos forrást tesznek elérhetővé. Egy vállalkozás az Új Széchenyi Terv 2011. március 1-től pályázható konstrukció révén vissza nem térítendő támogatási lehetőségeket vehet igénybe – legyen szó akár egyszerűbb IKT fejlesztésről (például hardverbeszerzésről), akár komplexebb megoldás (például integrált vállalatirányítási rendszer, ERP) bevezetéséről.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

A már most is elérhető (egynél akár kedvezményes mikrohitellel is kombinálható) ÚSZT-s vállalati pályázatok kivétel nélkül támogatják az infokommunikációs fejlesztéseket, akár más tevékenységektől (gépberuházás, infrastruktúrafejlesztés) függetlenül önállóan is. (A szoftverkiadások viszont többnyire csak a projekt összes költségeinek 25%-ig számolhatók el.) Méretétől, fejlesztési szükségleteitől, finanszírozási (saját erős) lehetőségeitől, földrajzi elhelyezkedésétől, vállalásaitól függően egy vállalkozás az alábbi pályázatok közül válogathat:

Aktuális (pályázható) konstrukciók

Alapinformációk

GOP 2.1.1/A - KMOP 1.2.1/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése

kkv-k pályázhatnak

Forráskeret (2013-ig):

GOP 2.1.1/A: 30 milliárd Ft

KMOP 1.2.1/A: 4 milliárd Ft

A támogatás összege: 3–20 millió Ft/pályázó

Támogatási mérték: max. 40% (KMR: max. 35%)

Elszámolható kiadás: szoftver csak 25%-ig

GOP 2.1.1/M - KMOP 1.2.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése

Csak mikrovállalkozások pályázhatnak (5000 fő feletti településeken)

Mikrohitel-kombináció lehetősége

Forráskeret (2013-ig):

GOP 2.1.1/M: 15 milliárd Ft (+ mikrohitel: 20 milliárd Ft)

KMOP 1.2.1/A: 3 milliárd Ft (+ mikrohitel: 6 milliárd Ft)

A támogatás összege pályázónként: 1–4 millió Ft (mikrohitel: 1-8 millió Ft)

Saját erő: minimum 10%

Támogatási mérték: max. 45% (max. 4 millió Ft)

Mikrohitel mérték: max 60% (max 8 millió Ft)

GOP 2.1.1/B - KMOP 1.2.1/B Komplex vállalati technológiai fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

kkv-k pályázhatnak

Forráskeret (2013-ig):

GOP 2.1.1/B: 32 milliárd Ft

KMOP 1.2.1/B: 4,28 milliárd Ft

A támogatás összege: 15–100 millió Ft/pályázó

Támogatási mérték: max. 35%

Elszámolható kiadás: tanácsadás, képzés is

GOP 2.1.3 Komplex technológiai fejlesztés és foglakoztatás támogatása

KMR-ben nem elérhető

Forráskeret (2013-ig): 45 milliárd Ft

A támogatás összege: 100 – 1000 millió Ft/pályázó

Támogatás mérték: max. 35%

Elszámolható kiadás: tanácsadás, betanítás is

 

Valamennyi pályázat esetében a következő IKT-s kiadások számolhatók el:

- új hardver

- szoftver (beleértve az alapszoftvert, kivéve a speciális egyedi fejlesztésű szoftvert) beszerzése.

Ha a fejlesztéséhez informatikai képzésre van szüksége a vállalkozásnak, akkor a szintén nyitott TÁMOP 2.1.3 „Vállalati képzés” pályázatot igénybe veheti. Ezeken felül más kapcsolódó, releváns infokommunikációs jellegű költség (tanácsadás, szolgáltatás) a GOP 2.1.1 és KMOP 1.2.1 pályázatoknál többnyire nem elszámolható.

A fentiek azt mutatják, hogy egy vállalkozásnak akkor célszerű e pályázatokat az infokommunikációs fejlesztéseihez felhasználni, ha csak eszközbeszerzést (hardvervásárlást) tervez, vagy ha más, nem informatikai fejlesztést (például gépberuházást) is akar végrehajtania pályázati projektjében (ekkor a szoftver jellegű kiadás is kedvezően számolható el.)

A jelenleg is igénybe vehető pályázatok mellett várhatóan 2011 májusában nyílnak meg ismét a célzottan, specifikusan IKT fejlesztéseket, kapcsolódó kiadásokat támogató GOP 2.2.1 és KMOP 1.2.5 „Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása” pályázatok, amelyek célja a hazai kis- és középvállalkozások belső folyamatainak informatizáltságának növelése, komplexebb megoldások (például ERP modulok, döntéstámogató rendszer, elektronikus értékesítési rendszer) terjedésének elősegítése a gazdaságban. E pályázatok révén 2013-ig összesen 11,8 milliárd Ft lesz elérhető a kkv szektor számára. Egy pályázó a vidéki régiókban maximum 50%-os, Közép-Magyarországon várhatóan maximum 35% támogatásért folyamodhat. A GOP 2.2.1 és KMOP 1.2.5 pályázatok nagy előnye a GOP 2.1.1 és KMOP 1.2.1 konstrukciókhoz képest, hogy esetükben a tanácsadás, a szolgáltatási kiadások is elszámolhatók (ilyenek gyakorta merülnek fel komplexebb IKT megoldások bevezetésekor). Itt – más pályázatoktól eltérően – megoldástípusra szabott, minden projektnél számon kért szigorúnak nevezhető a követelményrendszer (illetve az lesz), hogy kiszűrjék a nem megfelelő hátterű szállítókat és a szakmaiatlan pályázatokat.

 

Táblázatos összehasonlítás a pályázati lehetőségekről:

IKT fejlesztés típus – pályázati lehetőségek

Egyszerűbb (például hardver, szoftver) IKT beszerzés

Komplexebb megoldás (például ERP, CRM) bevezetése

GOP 2.1.1 / A, M, B GOP 2.1.3; KMOP 1.2.1/A, M, B

- más (például gépberuházás) fejlesztésekkel együtt igénybe vehető, de akár önállóan is

-  nincs informatikai követelményrendszer


-   a legtöbb esetben csak a hardver és szoftverkiadások számolhatók el

-   a szoftverköltség aránya korlátozott lehet

-   egyedi fejlesztésű szoftver nem támogatható

 

GOP 2.2.1 - KMOP 1.2.5

Nincs mód csak a pályázatban felsorolt, komplexebb fejlesztési csomagok bevezetésére (amelyekhez követelmények vannak megszabva)

 


-   magasabb szintű alkalmazás bevezetésének támogatása

-   elszámolható kiadás a tanácsadás és szolgáltatás is

-   magasabb támogatásmérték elérésének lehetősége

-   vállalkozásra, fejlesztéstípusra kikalkulált maximális elszámolható költség

 

Összegezve a pályázók számára az egyszerűbbnek mondható IKT fejlesztéseknél a GOP 2.1.1 és KMOP 1.2.1 pályázatok igénybe vétele, a magasabb szintű megoldások bevezetésénél a GOP 2.2.1 és KMOP 1.2.5 konstrukciókra való pályázás ajánlott.

Jön a felhő

A GOP 2. prioritás (és KMOP tükör-) pályázatai elsősorban a direkt (on-premise vagy in-the -house típusú) vállalati IKT fejlesztéseket támogatják. Megjegyezzük, hogy a mai infokommunikációs trendeknek megfelelően a vállalkozásoknak számolniuk kell a bérelt IT vagyis a Cloud Computing (például SaaS – Software As A Service, Szoftver Mint Szolgáltatás) szolgáltatások nyújtotta lehetőségekkel is: ezek révén az informatikai beruházási költségek csökkenthetők, miközben az igénybevett IKT megoldások magas színvonalúak. A kkv-k számára a Cloud Computingban rejlő lehetőségekről, a területet érintő hazai állami szerepvállalásról és fejlesztési programokról egy következő elemzésünkben fogunk szólni.

 

Hiányosság a rendszerben - agrárszektor

Az agrárium számára elérhető Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) és az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) lehatárolása úgy szól, azon vállalkozások, amelyek bevételüknek több mint 50%-át mezőgazdasági termelési vagy feldolgozási tevékenységből szerzik, csak az ÚMVP-ben vehetnek igénybe EU-s pályázati támogatást. Ha egy agrár termelő- vagy feldolgozócég IKT fejlesztéshez szeretne vissza nem térítendő finanszírozáshoz folyamodni, jelenleg nem áll fenn számára lehetőség, hiszen az ÚMVP-ben jelenleg nincs – ahogyan korábban sem volt – ilyen pályázat. Az ÚMVP-ben egyébként a mezőgazdasági szektor – igen alacsony – informatizáltsági szintjének növelését célzó nevesített intézkedés, a GAZDANET program várható elindulásáról nincs információnk.

További információ a pályázatokról: http://ujszechenyiterv.gov.hu

Kövesdi Zoltán