Projekt az Önkormányzati ASP Központ kiépítésére

2011. április 15. péntek, 02:40 • Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Új lehetőség nyílhat az önkormányzatok informatikai rendszereinek fejlesztésére. Hosszú távra előre mutató hatékony, költségtakarékos, országosan egységes igazgatási modell és IT megoldások tervezése kezdődött el az önkormányzati munka támogatására. A korábbi regionális operatív programok 2009-2010. évi akcióterveinek módosításáról szóló 1183/2010. (IX.3.) Korm. határozatban előírtaknak megfelelően a pályázati konstrukciók törlésre, és egyúttal a támogató döntések visszavonásra kerültek.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség megkezdte az új, egy önkormányzati alkalmazás-szolgáltató központ (a továbbiakban ASP központ) modell kialakítására irányuló projekt előkészítését. Az ASP fejlesztés nevesítése a tervek között szerepel az E-közigazgatás Operatív program (EKOP) és a regionális operatív programok (ROP-ok) akcióterveinek előkészítése, illetve módosítása során.

Célok

A projekt célja az önkormányzatok belső működését támogató rendszerek fejlesztése, valamint az állampolgárok és a vállalkozások igényeihez igazodó, országosan egységes önkormányzati e-ügyintézési szolgáltatások biztosítása korszerű informatikai megoldások segítségével. Az e-önkormányzati szolgáltatások széles körű bevezetése és továbbfejlesztése magyarországi és európai uniós jogszabályok által is előírt kötelezettség, ugyanakkor elengedhetetlen feltétele a közigazgatás hatékonyabbá tételének is.
A központi fejlesztések és üzemeltetés révén nagymértékű megtakarítások jelentkezhetnek az önkormányzati munka területén, ezért a belső működés korszerűsítésére és az elektronikus szolgáltatásokra áldozott források, azok eredményei hozzájárulást jelenthetnek a települési költségvetések takarékosabbá tételéhez, valamint a magasabb színvonalú szolgáltatások nyújtásához.

Pályázati források

A támogatási konstrukció két részből tevődik össze, az EKOP támogatás elsősorban az ASP központ kialakítását és szolgáltatások felkészítését finanszírozza, míg a ROP pályázatok az önkormányzatok csatlakoztatását támogatják.

Előnyök

Az ASP szolgáltatások igénybevételével az önkormányzatok


•    az ASP központon keresztül, jelentős saját beruházás nélkül juthatnak hozzá korszerű és szabványos informatikai rendszerekhez, biztonsági, mentési, üzletmenet folytonossági szolgáltatásokhoz - a verzióváltások a központban történnek;
•    alacsonyabb áron juthatnak hozzá korszerű alkalmazásokhoz, kiváltva az elavult technológiájú alkalmazásokat (pl. Magyar Államkincstár önkormányzati alkalmazásainak egyes moduljai);
•    gyorsabban vezethetnek be új technológiákat, követhetik a jogszabályi változásokat;
•    hozzáférhetnek a központi e-közigazgatási fejlesztések eredményeihez (pl. Központi Rendszer szolgáltatásai, elektronikus fizetés) és a központi nyilvántartások adataihoz, illetve eleget tehetnek adatszolgáltatási kötelezettségeinek (pl. KSH);
•    erőforrásaikat a fő tevékenységük ellátására koncentrálhatják, mivel csak egy ASP központtal kell kapcsolatot tartaniuk;
•    a szakrendszerek integrációja és a megvalósuló interoperabilitási megoldások révén megszüntethetik az ügyviteli és adminisztrációs párhuzamosságaikat.

Működési modell

A fejlesztési célokat szem előtt tartva az önkormányzati ASP modelljére vonatkozó javaslat az alábbi stratégiai alapfeltevésekre épül.

•    Egy országos önkormányzati ASP központot célszerű létrehozni,
•    Az alkalmazásszolgáltató központ célzottan az önkormányzati szférát szolgálja ki, és az önkormányzatok által igényelt alkalmazások lehető legteljesebb körét egy központból szolgáltatja,
•    Több szereplős ASP szolgáltatási modellel rendelkező önkormányzati ASP központot célszerű létrehozni, amely szolgáltatásainak nyújtásában több szervezet, beszállító is közreműködik.
•    Az ASP központ szolgáltatásait az önkormányzatok, intézményeik önkéntesen vehetik igénybe az ország egész területén.
•    Az ASP hatékony üzemeltethetősége miatt elengedhetetlen a szabványos architektúra és standardizált kapcsolódási felületek. Így a technikai standardizáció megkerülhetetlen és általános elvárás az ASP központtal szemben.

Szolgáltatás csomagok:

•    Alapcsomag: az önkormányzatok alapvető működését támogató alkalmazások (Önkormányzati Alaprendszer) nyújtása, kiváltva a Magyar Államkincstár által jelenleg biztosított elavult szoftvereket.
•    Szakrendszeri alkalmazás csomag: Az önkormányzatok részére minimálisan biztosítandó alkalmazásokat és további választható, vállalható alkalmazáskört tartalmazza, melyből  az önkormányzatok igényeik és pénzügyi kereteik szerint választhatnak az ASP portfólió szolgáltatások közül.

A központi keretrendszer alapszolgáltatásai biztosítják az ASP központ működéséhez szükséges szoftver infrastruktúrát.
A későbbiek során a szolgáltatási igények alapján az ASP portfólió szolgáltatásai bővíthetők.
A csatlakozott önkormányzatoknak az igénybe vett szolgáltatás portfólió tartalma szerint kell szolgáltatási díjat fizetniük a rendszerek használatáért. A modulok szállítónkénti díjtétele előre meghatározásra kerül.

Szereplők

A több szereplős ASP szolgáltatási stratégiára építve egy-egy alkalmazásszolgáltatás esetében több külső szolgáltató alkalmazásnak nyújtása javasolt, mert így a kontrollált verseny az egyes szakrendszer szállítók között alakul ki egy jól szabályozott, minőség-orientált környezetben.

ASP központ, mint üzemeltető szervezet áll szerződéses kapcsolatban mind a szolgáltatás nyújtókkal (beszállítókkal), mind a szolgáltatást igénybe vevőkkel (önkormányzatok, intézmények). A központhoz kapcsolódnak még a háttérszolgáltatást nyújtó külső szervezetek és üzemeltetésben résztvevő alvállalkozók is.

Forrás: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Kapcsolódó anyagok:

Megkezdődött az Önkormányzati ASP központ projekt előkészítése