Operatív útmutató a könyvkiadói és az ICT iparágak közötti innováció fellendítésére

A TISP (Technology Innovation for Smart Publishing) európai hálózat, amelyet az olasz könyvkiadók szövetsége (AIE) koordinál és 25 szervezetet fog össze 12 európai országból, közzétette azokat a politikai ajánlásokat, amelyek a könyvkiadói és az információs technológiai szektorok számára közös alapot jelenthetnek európai szinten a közös innovációk és innováció adaptációk elősegítéséhez és fenntartásához. A könyvkiadói és IKT szektorok európai ernyőszervezetei (FEP és DIGITALEUROPE) által készített és közzétett ajánlásgyűjtemény (elérhető a www.smartbook-tisp.eu oldalon) a két szektor közös álláspontját képviseli azon alapvető lépések tekintetében, amelyek szükségesek az innováció támogatásához, valamint operatív útmutatóként szolgál az iparági politikusok számára, amely az adott szektor vállalkozásainak igényei alapján fogalmazódott meg.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Az ajánlások elsősorban azon politikai döntéshozók számára készültek, akik igyekeznek az érintett piacok zökkenőmentes működését és a rendelkezésre álló eszközöket használó fogyasztók elégedettségét biztosítani. Az ajánlások fokozottabb mértékű közösségi finanszírozás szükségességét hangsúlyozzák, beleértve a kutatás-fejlesztés támogatását.

Az ajánlások a két közösség (könyvkiadók és az IKT szektor) közötti egyeztetés eredményeként születtek, de a készítéskor a szerzők más forrásokból is inspirációt nyertek, mint a TISP rendezvények, a projekt során gyűjtött üzleti példák, valamint a hálózat partnereinek reflekciói és tapasztalatai. Az ajánlások a két szektor közötti együttműködés és a digitális készségek fejlesztését célzó kölcsönös tapasztalatcserén túl kiterjednek a kutatási eredményekhez és a finanszírozási lehetőségekhez való hozzáférésre, a látássérültek könyvekhez való hozzáférésének fejlesztésére stb.

Pierre Dutilleul, a FEP elnöke szerint “A könyvkiadók elkötelezettek a szektor innovációja iránt és támogatják a digitális irányba való elmozdulást annak érdekében, hogy az olvasóikat új, létező szolgáltatásokkal és termékekkel lássák el. Az ajánlásaink célja, hogy olyan támogató környezetet hozzon létre, amely elősegíti az IKT könyvkiadói szektorba való integrációjában rejlő lehetőségeket kiaknázását.”

John Higgins, DIGITALEUROPE igazgatója elmondta, hogy “Az európai digitális ipar örömmel tekint az európai könyvkiadói szektor bátor lépéseire, amelyek az IKT minél szélesebb körű alkalmazására irányulnak a szektorban. Örülünk neki, hogy a TISP biztosítja, hogy mindkét szektor képes legyen az ügyfélköre gyorsan változó igényeinek kielégítésére.”

Marco Polillo, Az AIE elnöke hozzátette, hogy “A TISP ajánlások fontos eredménye a két egymáshoz közeledő szektor közötti párbeszédnek és igyekeznek megfogalmazni a közös szükségleteket illetve realisztikus útmutatót készíteni az európai döntéshozók számára.”

Bővebb információ: www.smartbook-tisp.eu