GOP Vállalati SaaS központ pályázati projektek (1. rész) – Infotér elemzés (interjúval)

2009-ben az uniós források hazai felhasználása terén egy meglehetősen újszerű pályázati program jelent meg, amely a Vállalati SaaS központok létrehozását és fejlesztését célozta annak érdekében, hogy a támogatott infokommunikációs szolgáltató cégek az általuk felhőben nyújtott infokommunikációs megoldásokkal segítsék a hazai kkv szektor informatizáltságának növekedését. Az újszerűség a GOP 3.4.1 pályázatnál tetten érhető volt mind a fejlesztési fókuszban (cloud computing, előtte nem volt ilyen témájú hazai program, de más országokban is kevés), mind a scope-ját, logikai kereteit tekintve is (vállalkozásokat közvetetten érintő állami intézkedés volt, az addigi közvetlen vállalkozásfejlesztési pályázatok helyett).

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

  Cikkünkben arról próbálunk tájékoztatást adni, hogy ezen pályázati projekteknél azóta milyen előrehaladást lehetett tapasztalni, mik a tanulságok mind uniós intézményrendszeri, mind pályázói oldalról.

A GOP 3.4.1 Vállalati SaaS központ pályázat először 2009 nyarán jelent meg 1,5 milliárdos keretösszeggel. Az nfu.hu-n elérhető adatok szerint 25 cég nyújtott be pályázati projektet (mintegy 3,2 milliárd Ft támogatásra), közülük 2010 tavaszán 11 informatikai szolgáltató vállalat részesül támogatásban (1,72 milliárd Ft értékben). A konstrukció folytatására, néhány pályázati feltétel (jelek szerint kevésbé kedvező módosítása például támogatás mértékének 50 százalékról 40 százalékra csökkentése) után tavaly került sor (az elnyerhető keretösszeg 1 milliárd Ft volt), amely visszafogottabb érdeklődést hozott: 11 cég pályázott a kiíráson (igényelt támogatásuk hozzávetőlegesen 1 milliárd Ft volt így), közülük múlt év végén mindössze 5 részesült (378 millió Ft értékű) pozitív döntésben. Ezen (utóbbi 2011-es) projektek kapcsán még nem lehet sok információt szerezni (hiszen megvalósításuk még csak most kezdődött / kezdődik el), de a 2009-es pályázati projektek kapcsán már több minden leszűrhető.

Első körben a GOP (és egyéb) vállalati pályázatokat kezelő Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt-t vezérigazgatóját, Barta E. Gyulát kérdeztük meg az eddigi SaaS pályázatok tapasztalatairól.


Barta E. Gyula

- Mi a 2010-ben támogatott GOP 3.4.1 Vállalati SaaS központ pályázatok jelenlegi státusza?

- A GOP-3.4.1.-2009-es pályázati kiírás keretében 11 nyertes pályázat született. Az alábbi cégek részesültek támogatásban:

 • Central Europe On-Demand Zrt.
 • Delta Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
 • EnterNet 2001 Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
 • INPHONE Adatfeldolgozó és Információs Szolgáltató Kft.
 • IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt.
 • LIBRA SZOFTVER Fejlesztő Zrt.
 • NK Services (Magyarország) Infokommunikációs Megoldások és Szolgáltatások Kft.
 • OPTICON Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Kft.
 • Qualysoft Informatikai Zrt.
 • Szintézis Informatikai Zrt.
 • Taurus Development Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Jelenleg minden projekt megvalósítási szakaszban van, három projekt kivételével részelszámolást már nyújtottak be. Ez utóbbiak kifizetése megtörtént, de záró kifizetési igénylés még egyik részről sem érkezett.

  - Hol tartanak a projektek a megvalósítással?

- A megvalósítás minden projekt esetben a végén tart: klasszikus projekt menedzsment felfogásban már több projekt zárt is, de pályázat technikai szempontból a megvalósítás zárása előtt állnak. A projektek túlnyomó többségénél szerződésmódosítás benyújtására került sor. A fizikai befejezés dátumának módosítására azért volt szükség, mert a gyors ütemű technikai fejlődés az eredetileg tervezett szakmai tartalom változását eredményezte. A projekt végső befejezési dátumához igyekszenek igazítani a pályázat keretében beszerzésre kerülő hardver elemek vásárlását, mivel ezen elemek esetében leggyorsabb a technikai fejlődés és árcsökkenés is történhet.

  - Hányan zárták le projektjüket?

- A projektek többségénél arra számítunk, hogy a pályázati felhívásban végső elszámolási határidőként meghatározott, 2012. június végi elszámolási időszakig várnak a projektekhez kapcsolódó záró kifizetési kérelem benyújtásával, azonban sok esetben ezt a dátumot a projekt fizikai befejezése megelőzi.

- Ha van késés, akkor azt a MAG Zrt. tapasztalatai szerint mi okozza?

- Késést a projektek szakmai tartalmának átgondolása okozza pályázói oldalon, amelyre a piacon tapasztalható rohamos fejlődés ad magyarázatot. A kedvezményezettek érdeke, hogy piacképes termékkel jelentkezzenek, ezért követik a piaci tendenciákat.

- Hogyan ítélik, fogják tudni teljesíteni eredeti vállalásaikat (például elért kkv számban) a cégek?

- A MAG Zrt. a beérkezett projekt előrehaladási jelentések és a projektek számára kötelező tájékoztatási tevékenységek figyelésén túl, több alkalommal személyes konzultációt is tartott a nyertes projektekkel az eddigi tapasztalataikról. A konzultáción történő visszajelzések alapján csak a projektek felénél vált kérdésessé az eredetileg vállalt SaaS központba bekötött kkv-k számának tarthatósága. Emellett a projektek folyamatos kommunikációs és marketing tevékenységet folytatnak, piacelemzésekkel igyekeznek felmérni az igényeket. A megvalósítás zárása előtt azonban nem lehet végső következtetéseket levonni, a projektek 1-2 évi működési tapasztalatát követően lehet majd a tendenciákat vizsgálni. A MAG Zrt. a fenntartási időszak végén, vagyis jelen projektek esetében 2017-2018-ban vizsgálja majd a vállalások teljesülését a beérkezett fenntartási jelentések alapján.

- A 2011-es GOP 3.4.1 kiírás nyertes pályázatainál mire számítanak a megvalósítás kapcsán?

- Az Új Széchenyi Terv keretében hirdetett GOP-3.4.1-es nyertes projektek esetében figyelembe kívánjuk venni az eddigi tapasztalatokat, és még inkább partnernek tekinteni a vállalkozásokat abban, hogy projektjeik zökkenőmentesen megvalósulhassanak, nagyobb hangsúlyt helyezünk a személyes konzultációs lehetőségekre. Nemcsak a MAG Zrt. épít a korábbi kiírásból beérkezett tapasztalatokra, hanem a kedvezményezetteknél is megfigyelhető a projektek specifikációja az elmúlt évek tapasztalatai alapján, így gördülékenyebb megvalósításra és a projekt idejének rövidülésére számíthatunk.

Infotér értékelés:

Ahogy arra számítani lehetett az olyan folyamatosan változó területen, mint az infokommunikáció, azon belül is cloud computing, az olyan komplexebb szintű fejlesztési elképzelések, mint a több száz vállalkozást kiszolgálni célzó, illetve képes Vállalati SaaS központ létrehozása projektek, eredetileg tervezett tartalmai a megvalósítás során módosításra szorultak. Ezek a szükségszerű és érthető változtatások befolyásolták (eltolták) a projektek megvalósítási idejét. Probléma lehet majd az elérni kívánt kkv ügyfélszámok teljesítése, hiszen nem minden nyertes pályázó volt képes megfelelően felmérni a meghódítható piac nagyságát, ez hordoz veszélyeket, hiszen a vállalások nem teljesítése pontszámcsökkentéssel, akár támogatás elvonással, csökkentéssel is járhat. Ha szükség lesz rá (valószínűleg igen) az uniós intézményrendszernek (mind a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek, mind a MAG Zrt-nek) véleményünk szerint kellő mértékű rugalmasságot kell majd tanúsítania. Az újszerű pályázat, a komplexebbnek nevezhető projektek kezelése a MAG Zrt. számára is bizonyosan okozott problémákat eleinte, de a jelek szerint proaktív módon kezelni tudják (tudták) a felmerülő nehézségeket.

A projektek megvalósulásával kapcsolatban a cikk (elemzés) következő részében megkérdezzük a nyertes pályázókat is, ők hogyan látják fenti kérdéseket és megpróbálunk egy összegzést adni a (2009-es) nyertes cégekkel, azok szolgáltatásaival kapcsolatban.

Kapcsolódó dosszié: Infotér elemzések