Elektronikus ügyiratkezelés és munkaidő nyilvántartás a Földmérési és Távérzékelési Intézetben

A támogatásnak köszönhetően a rendelkezésre álló korszerű informatikai megoldások segítségével a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: Intézet) a hatályos jogszabályok által megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazandó iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeknek megfelelő, érvényes tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus ügyiratkezelési rendszert vezetett be. Az elektronikus ügyiratkezelés mellett az Intézet belső munkafolyamatainak rögzítését, áttekinthetőbbé tételét és tervezhetőbbé válását szolgálja az elektronikus munkaidő nyilvántartó rendszer.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása
Az EKOP-1.A.2-2012-2012-0039 azonosító számú „Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és vezetői információk, munkaerő nyilvántartás – FÖMI” tárgyú projekt alapvető célja az ügyiratkezelés és munkaidő nyilvántartás elektronizálása volt.

A Földmérési és Távérzékelési Intézet központi hivatal, amely a Kormány által kijelölt földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv. Jogszabályban foglalt feladatai ellátásához a követelményeknek megfelelő, korszerű menedzsment rendszerek bevezetése és használata indokolt.

A sikeres projektnek köszönhetően mára az Intézet auditált ügyiratkezelő és dokumentummenedzsment rendszerrel rendelkezik és képes elektronikus aláírásokra az ügyiratok kezelése során. Az elektronikus munkaidő nyilvántartás bevezetésével lehetővé válik a munkavégzés hatékonyságának mérését elősegítő, az egyes tevékenységcsoportokra fordított munkaidő rögzítése és abból a vezetés részére történő adatszolgáltatás.

A projekt céljaival összhangban az Intézet immár teljes mértékben megfelel a jogi környezet által támasztott elvárásoknak, az ügyintézés hatékonysága jelentősen javult, továbbá a munkaidő tervezése, nyilvántartása szabályozott. Kijelenthető, hogy a bevezetett korszerű informatikai megoldások segítségével lehetővé vált egy gördülékenyebb és hatékonyabb ügyintézés, folyamatosan javul az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások minősége, gyorsasága.

A projekt megvalósítására 102.033.200 forintos támogatás állt a Földmérési és Távérzékelési Intézet rendelkezésére az Új Széchenyi Terv, Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében kiírt „Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására”című pályázat keretében.