Bemutatkozás

Az Infotér Nonprofit Kft. az Informatika a Társadalomért Egyesület 100%-os tulajdonában lévő non profit gazdasági társaság, amely 2011. júniusában alakult. A társaság célja közhasznú tevékenység folytatása az informatikai fejlesztések és informatikai tárgyú innovációs eredmények társadalmi szinten megvalósuló hasznosulása, illetőleg alkalmazhatósága érdekében.

A társaság közhasznú főtevékenysége nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, ezen belül az ország információs és tudásalapú fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatos ismeretek elméleti és gyakorlati szintű terjesztése, képzése. Szakmai konferenciák szervezésével továbbá lehetőséget kíván biztosítani olyan fórumok illetőleg szakmai műhelyek létrehozására és működtetésére, amelyek a közszférában megvalósuló informatikai innovációs eredmények széleskörű alkalmazhatóságát és megismerhetőségét szolgálják.