A KIFÜ szuperszámítógépei az európai lézerinfrastruktúra (ELI) szolgálatában

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által biztosított infrastruktúrára épül Szegeden az ELI Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás, az ELI-ALPS nevű világszínvonalú kutatási nagyberendezés. A rendszer több lényeges ponton támaszkodik a KIFÜ által működtetett infrastruktúrális bázisra. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) a „lézeres kutatás CERN”-je, a világ első nemzetközi lézeres kutatóinfrastruktúrája.

Twitter megosztás
Google+ megosztás
Cikk küldése e-mailben
Cikk nyomtatása

Az ELI 3 pillérjének egyike, a Szegeden épülő ELI-ALPS központ már az előkészítő jellegű kutatások-hoz is a KIFÜ szuperszámítástechnikai (HPC) hálózatának erőforrásait használja. A különleges lézer-technológia bevezetéséhez szükséges megnövekedett extrém számítási- és adatigények miatt még szorosabb lesz az együttműködés a szegedi kutatóközpont és az ügynökség között, ugyanis a KIFÜ működteti a középeurópai régió legkorszerűbb HPC eszközállományát.

A KIFÜ biztosítja továbbá a rendszer számára a nagysebességű hálózati kapcsolatot, amely egyben közvetlen hozzáférést biztosít az európai kutatói-fejlesztői hálózatba (GÉANT).

Magyarországon, Csehországban, és Romániában párhuzamosan három világszínvonalú lézerinfra-struktúra központ kialakítása fejleződik be a közeljövőben. A különböző kutatási területekre specia-lizálódott, a maguk nemében egyedülálló központok munkáját összehangoló, azokat más e-infrastruktúrákkal összekötő, valamint közös kutatási csoportokat kialakító projektben, az ELITRANS-ban a KIFÜ képviseli a PRACE elnevezésű európai szuperszámítástechnikai programot.

Az ELI-ALPS jelentősége óriási lesz a jövő számos kutátási és alkalmazási területén. Az eszközrend-szer ultrarövid impulzusokat szolgáltató fényforrások széles skáláját teszi majd hozzáférhetővé a nemzetközi tudományos közösség számára, valamint a lézertechnológiai fejlesztéseket elősegíti. Az ELI-ALPS lehetőséget nyújt az atomokon, molekulákon, kristályokon és nanostruktúrákon belüli folyamatok nagy időfelbontású vizsgálatára, a folyamatok dinamikájának követésére és 4D leképe-zésére. A rendszer alkalmas a lézeres részecskegyorsítás vagy a nemlineáris kvantum-elektrodinamika tanulmányozására is. A kiemelkedő paraméterekkel rendelkező nagyberendezés vonzó lehetőséget kínál a felhasználók különböző csoportjainak. Többek közt az orvosbiológia, a kémia, az éghajlattan, az energetika, anyagtudományi fejlesztések, a félvezetők vagy az optoelektronika területén.